Hjem

Hjertelig velkommen til Ullern, Røa og Bygdøy Historielags nettsider!

 

Historielaget dekker det gamle Ullern sogn i Aker kommune fra Bygdøy i sør til Sørkedalen i nord.

Her har vi møter og turer, og fire ganger i året utkommer bladet «Langt vest i Aker».

Hvert annet år utgir vi en flott årbok «Fra bygd til by», og så har vi disse nettsidene.

Les mer om historielaget under «Historielaget»

 

Historielagets program fremover:

 

Torsdag 8. mars 2018 kl. 19:00 i Ullern menighetshus.

Kvinnesak i et historisk perspektiv. Stig Asplin presenterer historien og reflekterer over

likestillingens utfordringer i dag. Musikalske innslag. Et arrangement i samarbeid med

Ullern menighet og Oslo Folkeakademi.

 

Onsdag 14. mars 2018 kl. 19:00 på Røa Seniorsenter Vækerøveien 207.

Årsmøte. Se innkalling nedenfor.

Etter årsmøtet blir det hyggesamvær og underholdning av den morsomme Kabaret Fossile.

 

Onsdag 11. april 2018 kl. 19:00 på Røa Seniorsenter Vækerøveien 207.

Karen Marie Vinje: Symboler og historie i strikkeoppskrifter.

Kulturkveld i samarbeid med Vestre Aker Husflidslag.

 

Søndag 3. juni 2018 kl. 12:30 Historievandring rundt Lilleaker sentrum.

Oppmøte ved stoppestedet Lilleaker på Lilleakerbanen (linje 13) i retning Bekkestua.

Programansvarlige: Reidar Martinsen, Ole Grønskar og Øivind Rødevand.

Et arrangement i samarbeid med Oslo Folkeakademi.

 

Historisk vandring i området sør for Holmendammen

er under planlegging og tenkes gjennomført i september.

Programansvarlige: Knut Bryn og Øyvind Reisegg.

 

 

Innkalling til årsmøte (se også ovenfor):

Det innkalles med dette til årsmøte i Røa Seniorsenter 14. mars 2018 kl. 19.00.

Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for siste år, har stemmerett.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være innkommet til Styret senest 8 dager i forveien.

Dagsorden:

Styrets årsberetning for 2017

Revidert regnskap for 2017

Fastsettelse av kontingent for 2019

Valg av medlemmer til styret for to år

Valg av valgkomite for ett år

Eventuelt

Orientering om lagets virksomhet