Hjem

Hjertelig velkommen til Ullern, Røa og Bygdøy Historielags nettsider!

 

Historielaget dekker det gamle Ullern sogn i Aker kommune fra Bygdøy i sør til Sørkedalen i nord.

Her har vi møter og turer, og fire ganger i året utkommer bladet «Langt vest i Aker».

Hvert annet år utgir vi en flott årbok «Fra bygd til by», og så har vi disse nettsidene.

Les mer om historielaget under «Historielaget»

 

 

Bydel Ullerns kulturpris til historielaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På historielagets årsmøte på Røa 14. mars mottok historielaget bydel Ullerns kulturpris for 2017.

Etter en tale av bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen mottar her historielagets leder

Øivind Rødevand prisen på NOK 10 000 fra Knut Egner, leder av Ullern kultur- og oppvekstkomite.

 

 

 

Historielagets program fremover:

 

Lørdag 16. juni 2018 kl. 11:00 – 14:00 Frivilligfestival på Røa.

Arrangementet vil finne sted i parken rundt kirken og noe også innendørs i menighetshuset,

herunder kafé.

 

Mandag 20. august 2018 kl. 14:00 på Vækerø, Drammensveien 258.

Det blir foredrag om Vækerø med de slekter som hadde sitt tilhold her, herunder om patrisiernes livsstil i form av lysthus og kanonbatterier og omvisning i herregården. Etterpå rundtur i hagen. Møtet er i samarbeid med Norsk Hydro ASA. Antall deltakere begrenset til 30. Derfor påmelding til Rolf Rasch-Engh; tlf 67 53 36 53 eller e-post: joh-ras@online.no innen 17.08. «Først til mølla …»

Parkering på parkeringsplassen til Løvenskiold-Vækerø.

 

Søndag 16. september 2018 kl. 13:00 Historisk vandring i området sør for Holmendammen

Fremmøte på P-plassen rett nedenfor Holmendammen. Vandringen avsluttes ved Njårdhallen.

Programansvarlige: Knut Bryn og Øyvind Reisegg.