Medlemskap

Ja, jeg vil bli medlem av historielaget!

Ullern, Røa og Bygdøy Historielag, lokalhistorisk forening for gamle Ullern sogn i Aker, arrangerer lokalhistoriske foredrag, ekskursjoner og utflukter.

I tillegg gir laget ut et medlemsblad som kommer tre ganger i året og en biennal (to-årig) årbok.

Også de er stappfulle av lokalhistorie. Flere medlemmer forsker også litt i gamle kilder for å finne ut mer om områdets historie, alt fra oldtiden til siste verdenskrig.

Du kan bli medlem ved å betale inn kr. 300,- til konto nr. 7039 05 05815 og registrere deg nedenfor.

Innbetaling nå gjelder som kontingent for inneværende år. Ved innbetaling etter 1.10. gjelder kontingenten også for kommende år.

Bli medlem