Historielagets årsmøte 2024

Historielagets årsmøte 2024

10. mars 2024 Off By ullernhistorie

Historielaget holder sitt årsmøte i Villa Ekebakken i Montebelloveien 11 torsdag 14. mars kl. 1900. Etter den formelle delen av møtet, – ca. kl. 2000 – holder Kjersti Helene Hærnes foredrag om botanikeren og kvinnesakskvinnen Thekla Resvoll-Holmsen.

Thekla Resvoll (t.v.) på feltarbeid med kolleger(?) i 1897

Thekla Resvoll-Holmsen var en av de meget få kvinner som valgte en akademisk karrière allerede på 1800-tallet. Hun ble ansatt som amanuensis ved universitetet i 1902 og tok senere doktorgraden med en avhandling om planter som var tilpasset «en kort og kold sommer». Hun var mye på feltarbeid på fjellet, og da særlig på Dovrefjell. Ved Kongsvoll er det reist et minnesmerke om henne.

Thekla var gift med Andreas Holmsen, og de bodde i en villa på Bestum.

Møtet er støttet av Radiumhospitalets Legater og Oslo Folkeakademi.