Historien om Markagrensen

Historien om Markagrensen

24. januar 2023 Off By ullernhistorie

Historielaget inviterer til åpent medlemsmøte på Røa bibliotek den 9. februar kl. 1900. Gjermund Andersen og Bjørn Faafeng kåserer om «Markagrensens historie».

Da Markagrensen ble fastsatt i 2009, ble det meste av Oslomarka gitt et vern til fordel for «friluftsliv, naturopplevelse og idrett». Det ble bl.a. gitt et generelt bygge- og anleggsforbud som skal hindre at marka gradvis spises opp av behovet for nye veier og boligområder.

Den gule linjen viser hvor Markagrensen går i vårt område. Voksenkollen er utenfor grensen mens Bogstadvannet er innenfor.

Idéen om å verne de store skogene rundt hovedstaden mot utbygging og oppsplitting er gammel. Etter noen år med avisinnlegg, foredrag og diskusjoner blant friluftsfolk og politikere, ble den første grundige utredning lagt frem av Oslo Friluftsråd i 1936. Men veien frem til loven om «naturområder i Oslo og nærliggende kommuner» var lang og vanskelig. På 1970-tallet kom saken helt til Stortinget, men ble avvist. I foredraget for å vi vite mer om denne lange historien.

Møtet gjennomføres med støtte fra Oslo Folkeakademi.