ULLERN, RØA OG BYGDØY HISTORIELAG

Lokalhistorisk forening for gamle Ullern sogn i Aker

Ullern, Røa og Bygdøy Historielag ble stiftet 14. mars 1994 som «Ullern Historielag»,

også skrevet med undertittelen «Historisk forening for Bygdøy, Ullern, Røa og Sørkedalen».

Historielaget var egentlig en fortsettelse av Ullern Gårds Venneforening. Denne forening var dannet i 1980 for å rehabilitere Ullern gård til beste for lokalbefolkningen. Men så kom brannen våren 1988 hvor det store, flotte våningshuset brant ned til grunnen. Venneforeningen klarte å få bestemmelser om vern av ruinene og stabburet, og følte at de da ikke hadde mer å gjøre. Noen av medlemmene tenkte seg at foreningen kunne gå over til å bli et lokalt historielag. Som tenkt, så gjort. Men hvilket område skulle laget dekke? I stedet for å tenke moderne bydeler, som erfaringsmessig endret sine grenser hvert 14. år, ønsket man å tenke historisk.

Ved stiftelsen var det kun to historielag i Oslo vest for Akerselven. Det var Lokalhistoriens Venner på Sogn,

og Vinderen Historielag som dekket den nye Bydel Vinderen. Men mange av stifterne av det nye laget var vokst opp i det gamle kommunale Ullern sogn (som også var kirkesogn) og som dekket området fra Bygdøy til Sørkedalen. Dette området, som da ikke var dekket av noe annet historielag, fant de derfor som det historisk naturlige. Bydel Vinderen strakk seg riktig nok inn på området ovenfor Sørkedalsveien og østenfor Holmenbekken, men dette var ubetydelig.

Aker kommune, som omkranset Oslo på alle kanter, ble slått sammen med Oslo 1. januar 1948.

Den hadde da siden 1935 vært Norges nest mest folkerike kommune da den passerte Bergen i antall innbyggere. I 1861 ble den delt i to prestegjeld og kirkesogn, Vestre og Østre Aker. Etter loven skulle da hvert sogn velge egne representanter til kommunestyret. Disse utgjorde samtidig det kommunale sognestyre. I 1906 var folketallet blitt så stort at begge (prestegjeld og) sogn ble delt ved at Ullern ble skilt ut fra Vestre Aker og Nordstrand fra Østre Aker. Kommunen var delt i disse fire sognene helt til sammenslutningen med Oslo i 1948. Dette Ullern sogn, som strakk seg fra og med Bygdøy til og med Sørkedalen, eksisterte således kommunalt fra 1906 til 1948 og kirkelig helt til 1957 da Røa prestegjeld og sogn ble utskilt.

Høsten etter at vårt historielag ble stiftet ble det imidlertid stiftet et nytt historielag i Bydel Bygdøy-Frogner (som det den gang het), et historielag som senere er slått sammen med Uranienborg-Majorstuen til dagens Frogner historielag, som konsekvent har fulgt alle endringene i bydelsinndelingen. Vi sier gjerne at Bygdøy er heldig som dekkes av to historielag. I 1996 ble det stiftet et eget historielag for Sørkedalen som vi også samarbeider med. Endelig endret Vinderen Historielag i 2016 sitt navn til Vestre Aker Historielag som en følge av at Bydel Røa og Bydel Vinderen var slått sammen til Bydel Vestre Aker. Igjen en følge av de stadige endringer av bydelsgrensene i Oslo. Da fant også vi å måtte endre navnet på vårt historielag, først og fremst siden mange på Røa og på Bygdøy i dag ikke lenger har noe forhold til navnet Ullern.

Foreningen har tatt sikte på å ha jevnlige møter varierende mellom Ullern, Røa og Bygdøy, i den senere tid ofte på Deichmanske bibliotek, avd. Røa. Det har også vært samarbeid om møter med distriktets menigheter. Møtene har i stor grad dreid seg om vår lokalhistorie, men også andre emner, særlig historiske. Turer arrangeres også jevnlig. Det har vært historiske vandreturer i distriktet som på Bygdøy, Skøyen. Lilleaker, Vestre Holmen og Røa for å nevne noen. Lengre turer har vært arrangert med buss som til Peder Ankers Kjerraten i Åsa, slagene mot Carl XIIs Caroliner på Norderhov i 1716 etc. Vi har også hatt et par turer til utlandet, og ikke minst har våre mange grenselosturer vært populære.

Historielaget er også kjent for sine trykksaker. Allerede i 1995 kom vår første årbok i serien «Fra bygd til by»,

et navn som både sikter på det geografiske fra bygda Sørkedalen til den bymessige bebyggelsen

(eks. Karenslyst på Skøyen), men også den historiske utviklingen fra bygdesamfunn til moderne forstadsby. Bøkene har senere kommet ut hvert annet år, såkalt biennale, og nr. 11 så dagens lys i desember 2016.

Alle bøkene unntatt nr. 1 er fortsatt til salgs (se egen side).

Den 1. september 1997 så første nummer av medlemsbladet «Langt vest i Aker» dagens lys. F.o.m. 1998 er det utkommet med tre fyldige nummer i året, fra 2017 med fire nummer. Det er historielagets hittil eneste leder, Øivind Rødevand, som hele tiden har vært hovedredaktør både for de biennale årbøker som for medlemsbladet, godt hjulpet av nåværende nestleder Nils Carl Aspenberg.

Historielaget regnes som et stort lag medlemsmessig med mellom 600 og 700 medlemmer og således Oslos tredje største lokallag. Noen av medlemmene må imidlertid regnes mer som abonnenter og som sjelden deltar

i møte- og turvirksomheten.

Historielaget har også engasjert seg utover sine grenser. Således var nestlederen gjennom 21 år,

Tom S. Vadholm, initiativtakeren og første leder av Fellesrådet for Historielagene i Oslo og valgkomitémedlem

i Landslaget for lokalhistorie.

Bor du i vårt område, har du en tilknytning til dette eller er interessert i det, ja da bør du bli medlem.

Klikk deg til siden «Medlemskap».