BIBLIOGRAFISK OVERSIKT OVER LITTERATUR

VEDRØRENDE OMRÅDET TIL TIDLIGERE ULLERN KOMMUNALE SOGN I AKER

(Bygdøy, Ullern, Røa og Sørkedalen)

Oppdager du at det mangler noe litteratur, vennligst gi oss beskjed med opplysninger om boken/heftet.

Litteratur om større områder hvor også Ullern beskrives
Tittel og forfatterUtgivelsesår og merknader
Akers Historie, Edv. Bull1918 Generell historie om Aker fra de eldste tider
Aker 1837-1937, 5 bind, Aker kommune1940 Kommunens historie fra formannskapsloven 1837
Aker 1937-1947, Oslo kommune1958 Supplementsbind til foranstående
Oslo bys historie Bind 5, Edgeir Benum1994 Om byråkratienes by fra 1948 til våre dager
Oslo byleksikon, Knut Are Tvedt (red.)2000 Ny og øket utgave av Aksel Arstals og Carl Justs bok. Første utgave fra 1938 (da ikke omfattende Aker)
De er døde – men lever i Oslo, Arild Svensgam1993 Omtale av personer i veinavnene (uinnbundet)
Akers Sparebank 1844-1944, Johan Schreiner1943 Om Akers Sparebanks stiftelse og virksomhet gjennom 100 år
I støtet, Finn Erhard Johannessen1992 Oslo Energi gjennom 100 år (også om Aker Elektrisitetsverk)
Under byens gater, Tor Are Johansen2001 Oslos vann- og avløpshistorie (også Aker Vannverk)
Oslotelefonen 1880-1985, Evert Bestorp1990
Sporveier i Oslo gjennom 100 år, Kåre Fasting1975 100 års beretning om bytrikken ogforstadsbanene
Oslotrikken i nærbilde, Anne Vines (red.)1994 Popularisert billedbok på norsk, engelsk ogtysk
Trikker og forstadsbaner i Oslo. Fra hestesporvei til T-bane, Nils Carl Aspenberg1994 Historisk oversikt over utviklingen av sporveien i Oslo
Die Strassen- und Vorortbahnen in Oslo,Nils Carl Aspenberg1994 Tysk utgave av «Trikker og forstadsbaner i Oslo» (uinnbundet)
Lilleakerbanen. På sporet i 100 år, Nils Carl Aspenberg 2019 Historien om Lilleakerbanen
Neste stopp Makrellbekken, Nils Carl Aspenberg1995 Historien om Røabanen
Kristiania Elektriske Sporvei 1894-1919, Hans Henrik Berg-Jæger (red.)1919 Historisk tilbakeblikk utgitt ved sporveiens 25 års-jubileum
Holmenkolbanen gjennom 50 år, Egil Werner Erichsen
1948 Historisk tilbakeblikk utgitt i forbindelse med 50 års-jubileet
Holmenkollbanen 1948-1973, Egil Werner Erichsen
1973 Videreføring av jubileumsboken fra 1948
A/S Kristiania elektriske sporvei. Blåtrikken, Thorleif Strandholt1983 Samling av smått og stort. Mange gamle bilder
A/S Holmenkolbanen 1896-1975, Thorleif Strandholt1986 Samling av smått og stort. Mange gamle bilder
A/S Kristiania Sporveier. Historie, trafikkmotorvogner, arbeidsvogner, Thorleif Strandholt1994 Samling av smått og stort. Mange gamle bilder
A/S Kristiania sporveier. Tilhengervogner, rutenett, linjetraséer, Thorleif Strandholt1994 Samling av smått og stort. Mange gamle bilder
A/S Oslo sporveier, Thorleif Strandholt 1994 Samling av smått og stort. Mange gamle bilder
Oslo og omegns rutebileierforening 1926-19511952 Beretning om virksomheten til lokalavdelingen av Norges Rutebileierforbund
Håndverk på hjul, Asbjørn RolsethEn bok om karosserifabrikker, bl.a. Skabo er omtalt
Oslos kirker i gammel og ny tid, M. C. Kirkebøe1956 Historikk om de enkelte kirker og kapeller
En bok om Aker, O. M. Borrebækken Overn1929 Oslo
Akersgårder, Henning Sollied1947 Utførlig beskrivelse over hovedbølenes eierrekker
Akergårder i Oslo, Finn Holden2003 Popularisert om livet i Akerbygda gjennomtidene
Den gamle bygningskulturen i Aker, Komitéen for bevaring av de gamle Akergårder1955 Innberetning fra komitéen
Arkitektur i Oslo, Ole Daniel Bruun1999 «En veiviser til byens bygningsmiljø» (også Aker)
Gamle Aker 1861-1961 – Menigheten med den gamle kirken1961 Utgitt v/Gamle Aker menighets 100 årsjubileum, (hovedsakelig om den etter at den kom inn i Christiania)
Gamle Aker kirke – Festskrift ved kirkens 900-års jubileum, Sverre Skjelsbæk (red.)1980 Utgitt av Gamle Aker menighet
Akers Sogneselskab, Anders Daae1907 Festskrift i anledning av 100-årsjubileet (uinnbundet)
Akers Sogneselskap 1907-1982, Thor Frette1982 Tillegg til ovennevnte (stensilert)
Akers Høire 1884-1948, Sverre Brevig1959 Om Aker Grundlovsforeninger, senere Aker Høire
Vestre Aker Kirke 1855-1955, redaksjon: Gjesdahl, Hauge, Skallerud, Erichsen1955 Utgitt av nevnte redaksjonskomité
Gårder i Vestre Aker – et streiftog, Else Marie Mustad Astrup2001 En «gårdsmønstring» av gårdene mellom Lysakerelven og Akerselven (ikke Sørkedalen og Maridalen)
Løvenskiold-Vækerø – En familiebedrift gjennom 355 år, Gunnar Jerman2004 Presentasjon av bedriften, innbefattet historieom Nordmarksgodset, Bogstad og Vækerø fra 1649
Torger Erichsen Sollerud og hans efterkommere 1697-1934, John Torgersen1934 Slektshistorie som omfatter bl.a. Sollerud, Riis,Voksen, Hoff, Blindern og Øverland.
På gamle veier og nye stier i Oslomarka,H. O. Christophersen1957 Artikler fra Marka, Sørkedalen, Røa m.m., herunder om husmannsplasser i Hovseter/Voksen-området
Pilgrimsleden fra Oslo til Nidaros – Første etappe fra Oslo til Bærum, Leidulf Mydland

1997 En veiviser for leden gjennom Oslo, og kulturminner langs den (Byantikvaren i Oslo)

Litteratur om hele eller større deler av området
Tittel og forfatterUtgivelsesår og merknader
Når bygd blir by, Øivind Rødevand (red.)1995 Ullern historielags skrifter i serien»Fra bygd til by» nr. 1
Ullern – Røa og landet omkring,Øivind Rødevand (red.)1997 Ullern historielags skrifter i serien»Fra bygd til by» nr. 2
Varghyl fra Mærradalen, Øyvind Rødevand (red.)2000 Ullern historielags skrifter i serien»Fra bygd til by» nr. 3
Rundt Smestaddammene og Ullernåsen,Øivind Rødevand (red.)2002 Ullern historielags skrifter i serien»Fra bygd til by» nr. 4
Skøyen i sentrum, Øivind Rødevand (red.)2004 Ullern historielags skrifter i serien»Fra bygd til by» nr. 5
Fra Lilleaker til Montebello, Øivind Rødevand (red.)2006 Ullern historielags skrifter i serien»Fra bygd til by» nr. 6
Minner fra Røa og Ullern, Øivind Rødevand (red.)2008 Ullern historielags skrifter i serien»Fra bygd til by» nr. 7
Mellom Bogstadvannet og Bygdøy,Øivind Rødevand (red.)2010 Ullern historielags skrifter i serien»Fra bygd til by» nr. 8
Rundt omkring på Ullern og Røa,Øivind Rødevand (red.)2012 Ullern historielags skrifter i serien»Fra bygd til by» nr. 9
Året 1814 og andre fortellinger fra Aker,Øivind Rødevand (red.)2014 Ullern historielags skrifter i serien»Fra bygd til by» nr. 10
Gamle dager i gata vår og andre fortellinger fra AkerØivind Rødevand (red.)2016 Ullern historielags skrifter i serien»Fra bygd til by» nr. 11
Langt vest i Aker, Øivind Rødevand (red.)Ullern Historielags blad 3 ganger årlig sidenhøst 1997, 4 ganger årlig siden 2017.
Fra Bogstad til fjorden, Elin Breireim,Ingrid Røstad Harto og Cathrine Ulland2005 Lokalhistorie om området fra Bogstad tilBestum
Turbok for Ullern, Øivind Rødevand1999 Turforslag med beskrivelser i Ullern bydel
Ullern-Posten 25 år 1942 1967,Tom S. Vadholm (red.)1967 1. Ullern KFUM Speidergruppes 25 årsberetning (uinnbundet)
Ullern Skiklubb, 25-årsberetning 1909-1934, Redaksjon: Otto C. Olsen, Th. Ottersen, Jacob Vaage1934 Trykket i S.& Jul.Sørensen boktrykkeri A/S,Oslo
Ullern Idrettsforening 100 år,Red: Morten W. Krogstad2010 100 års beretning for Ullern Idrettsforening(med forgjengere)
Oslo Kvinnelige Roklubb 20 år1949 20 års beretning for Oslo Kvinnelige Roklubb
Oslo Kvinnelige Roklubb 1928-1979 50 årRed: Ellen M. Hansen m.fl.1979 50 års beretning for Oslo Kvinnelige Roklubb
Oslo Kvinnelige Roklubb 75 årRed: Ellen M. Hansen, Aimée Dethloff m.fl.2000 75 års beretning for Oslo Kvinnelige Roklubb
Oslo Kajakklubb 75 årRed: Nils Are Øritsland og Sirikit Lockert2006 75 års beretning for Oslo Kajakklubb
Ready fra A til Å -1907-1997, Rolf Bjørnskau

1997 100 års beretning for Ready Idrettsforening

Bygdøy
Tittel og forfatterUtgivelsesår og merknader
Historien om Bygdøy, Finn Holden2016
Bygdø nu og i gammel tid,Henning Klouman (red.)1927 Artikler om Bygdøy utgitt av Selskabet forBygdø Vel i anledning 55 års jubileet(uinnbundet)
Fra Ladegaardsøen til Bygdøy,Erling Mørch Hansson (red.)1947 Artikler om Bygdøy, dels fra forrige hefte, utgittav Bygdø Vel i anledning 75 års jubileet(uinnbundet)
De hundre år, Bygdø Vel1972 Festskrift med nye artikler om Bygdøy(uinnbundet)
Byminner nr. 2/3-1994: Bygdøy – Drømmen om Arkadia, Jorunn Sandstøl (red.)1994 Utgave av Oslo Bymuseums skrift Byminnermed artikler om liv og kulturhistorie fra Bygdøy(uinnbundet)
Forlystelser på Bygdøy, Herman Berthelsen2016 Kulturhistorisk rundreise på Bygdøy siste150 år
Registrering av natur- og kulturverdier på deler av Bygdøy, Kim Hartvig (red.)2004 Skisse til verneplan for deler av Bygdøy
Vikinger og Skrællinger paa Bygdø, Henrik Angell («Leiv Hugleikson Litle»)1908 Gutteroman fra Bygdø
Et halvt århundre, Reidar Kjellberg1945 Norsk Folkemuseum 1894 – 1944 (uinnbundet)
Bygdøy kongsgård, Arno Berg1952 Kongsgårdens historie fra Haakon Vtil Haakon VII
Beretning om Bygdø Kongsgaard med Tillæg, Christian HolstMellom 1846 og 1890 flere Beretningerudgivne af Bestyreren Kammerherre Holst
Oscarshall, Gunnar Hjelde1978 Om lystslottet på Bygdøy oppført avkong Oscar I
Oscarshall, Nina E. Høye2009 Også om lystslottet på Bygdøy
50 år 1925-’75: 1. Bygdø SpeidergruppeGunnar Chr. Poulsen

1975 1. Bygdø Speiderguppes 50 års beretning(uinnbundet)

Skøyen, Smestad, Hoff og Søndre Huseby
Tittel og forfatterUtgivelsesår og merknader
Vest i Aker, Rolf Rasch-Engh1975 Områdets historie (Smestad skoles venner)(uinnbundet)
Skøienboken, 2 bind, August A. Butenschøn1984(I)/1978(II) Historien om Søndre Skøyen(Mellom, Øvre og Nedre) og familienButenschøn Andresen
A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri, Kåre Fasting1958 Bedriftens forhistorie og historikk 1908-1958
NEBB i vekst 1908-1983, Tore Halvorsen1983 75 års beretning om bedriften
Fra plogjern til elektronikk –NEBB Verkstedsklubb 75 år, Erland Mikkelsen1983 75 års jubileet for Jern- og Metallklubben påNEBB
Boken om Thune, Yngvar Hauge1965 Bedriftens historie 1816-1965
Tennis gjennom 80 år, Dick Bjurstedt1980 Oslo Tennisklubb 1900-1980
Smestad gård, Gunvor Blom1974 Gårdens historie (uinnbundet)
Smestad skole 50 år, Dag Christensen (red.)1987 Skolens historie 1938-1988
Njård 1924-1974, Reidar Haanes1974 Idrettsforeningen Njårds forhistorie og historie
«Statsborgeren» og Peder Soelvold,Wilhelm Støren Munthe1907 Om den «beryktede» Peder Soelvold,huslæreren på Hoff, sekretær i AkersSogneselskab og redaktør
Husebyar, Asgaut Steinnes1955 En teori om Husebygårder og Ull-gårderi Norden
De gode, gamle dager, Henrik Haugstøl1943 Noveller, bl.a. en om Ulvenatten på Husebye
Munch i Oslo, Frank Høifødt2002 Rikt illustrert bok, omfatter også Munch påEkely
Tirilil Tove, Ingrid Kittelsen Treider1967 Minner om Th. Kittelsen og hans hjem, egetkapittel om «På Huseby på Skøyen».
Holmenkollbakken – Fra Iversløkken via Huseby til Holmenkollen, Jacob Vaage1959 Omfatter også Husebyrennene ogKastellbakken
Husebyåsen, K. Broch, E. Solheim, S. Sveen1998 Områdets historie utgitt av Husebyåsen Vel(uinnbundet)
Ullern skole 1900-1975, Jakob Vaage1975 Fra Bestum Middelskole til Ullern Gymnas
Ullern skole 100 år, Øivind Rødevand

2001 Skolens historie med særlig vekt på de siste25 år

Ullern gårdsområde, Abbediengen og Bestum med Vækerø
Tittel og forfatterUtgivelsesår og merknader
Bestum Idrettsforening 50 år, 1914-1964Odd Winger (red.)1964 B.I.F.s 50 års beretning
2. Bestum 50 år, 1932-1982Redaksjon: Chr. Dons, Øivind Ekne, Petter Krosby1982 2. Bestum speidergruppes 50 års beretning
Slekten Løvenskiold gjennom 300 år i Norge,Herman L og Axel Løvenskiold1974 Stor slektsbok fra og med da stamfarenHerman Leopoldus giftet seg i Christianiai 1674
Ullern Gårds Historie, Axel Løvenskiold1959 Gårdens historie med vekt på forfatterensegne minner
Ullernåsen, Ingeborg Flood og S. M. Halbo1962 Utgitt av Ullernåsen vel ved dets 25 årsjubileum
Minner fra våre besteforeldres dager,major H. Chr. Hassel1948 Spredte trekk fra grosserer H. Chr. og fruJuliane Hassels liv, hvorav ca 40 sider fraGimle (Holgerslyst)
Ullern kirke 50 år, Chr. Dons (red.)1953 Festskrift om kirkens historie utgitt avUllern Menighetsråd (uinnbundet) 
Fra Landsted til kirkestedSigrunn Berdal, Elisabeth Hove og Berit H. Sivesind2002 Beskrivelse av Ullern kirke og menighetgjennom 100 år, samt noe forhistorie(Holgerslyst / Gimle)
Bestum skole 50 år, Halvorsen, Skavang, Vinje1971 Skolens historie 1921-1971
Bestum skole Jubileumsbok 1921-20012001 Skolens historie 1921-2001
Bestum skole 90 årIntervjuer, samt bilder fra skoleåret 2010-2011
Bestum, K. Quale Undseth (red.)1948 Distriktets historie utgitt i anledning BestumVels 50 års jubileum, faksimileutgaveBestum Stasmusikk 1991
Løvenskiold-Vækerø – En familiebedrift gjennom355 år, Gunnar Jerman2004 En beretning om bedriften fra Nordmarks- ogSørkedalsgodsets opprettelse
(Vækerø er også omtalt i bøkene om Bogstad)

Sollerud og Øraker med Lilleaker, samt Lysakerelva
Tittel og forfatterUtgivelsesår og merknader
Sollerud Vel gjennom 25 år med Sollerud gårds historie, Adam Pettersson og A. Eriksen1946 Historien om Sollerud gård og Sollerud Vel
Torger Erichsen Sollerud og hans efterkommere 1697-1934, John Torgersen1934 Slektshistorie som omfatter bl.a. Sollerud, Riis,Voksen, Hoff, Blindern og Øverland.
Lysaker – en del av Bærum, Rasch-Eng m.fl.1988 Også om Solleruds historie
St. Hallvard, 17. Årg. 5. hefte – Lysaker-hefteArno Berg1939 Lysaker (medregnet Sollerud) i 1700-årenei sin alminnelighet og Faabro Spikerverk isærdeleshet
Norsk Sprængstofindustri A/S1965 Utg. v/100-års jubileet for NitroglyserinCompagniet
Tidsbilder fra Lilleaker, Harald Utter2013 Industrihistorie langs nedre del avLysakerelven gjennom 500 år
Boken om CC Vest, Harald Utter2014 Utviklingen av kjøpesenteret CC Vest i deførste 25 år
Fragmenter av Lilleaker gårds historieErling Botolfsen1971 Om Lilleaker gårds historie
Lek, lykke og litt til – Barndomsminner fra Lilleaker Harry Rensvold2001 Rensvold vokste opp i Mustads «Midtgården»(Lilleakervn. 22) sønn av fabr.arb. Erl. Rensvoldog Inga
Lilleaker skole 1882-1982 Lilleaker-BestumJakob Vaage1982 Skolens historie 1882-1982
Bilder fra Lilleaker, I. Røstad, L. Stuestøl1982 Fotominner (og noe tekst) fra skolen ogelevene
Arbeidermiljøet og fagforeninger,Lysaker/Lilleaker 1895-1915, Jan Messel1993 Hovedoppgave i historie ved Universitetet iOslo
Når nærkamp nytter, om Grønt Lilleaker1999 Om aksjonskomitéen og litt omarbeiderboligene (uinnbundet)
Bankbyen 50 år, Bankbyggenes Vel Bjørnsletta2002 Jubileumsskrift 1952-2002 (uinnbundet)
Lysakerelven, Eivind Heide1983 Lokalhistorie fra Ullern, Bestum, Lilleaker,Lysaker
Naturens nectar, Sigurd Senje1982 En historisk vandring langs Lysakerelva
St.Hallvard 1939 nr. 5

1939 Lysaker-hefte (utgitt av Oslo Byes Vel)(uinnbundet)

Røa, Nordre Huseby, Holmen, Hovseter og Voksen
Tittel og forfatterUtgivelsesår og merknader
Røa mot år 2000, Øivind Rødevand (red.)1999 Røa bydels områdes historie
På byens terskel, H. O. Christophersen1982 Distriktets historie til elevene ved Voksen skole
Røa, Voksen, Huseby, Hovseter, Holmen gjennom tidene, Eivind Heide1980 Bydel 36s områdes historie (uinnbundet)
Røa-boken, Røa Vel gjennom 50 årSverre Kildahl (red.)1965 Røas og Røa Vels historie 1915-1965
Rundt omkring på Røa, Nils Carl Aspenberg2016 Røa Vel 100 år, gjennomgang av vellets historie
Gruppe-gnist 1936 1. Røa 60 år 1996Fredrik Schiørn (Jensen) (red.)1996 1. Røa Speidergruppes 60 års beretning(uinnbundet)
H. M. Kongens garde gjennom 100 år,A. J. T. Pettersson1957 H. M. Kongens gardes forhistorie og historie
Huseby skole 1861-19611961 Jubileumsskrift Huseby skole og omegnsiste 100 år
Husebygrenda 50 år, Per G. Norseng (red.)1998 Boligområdets historie fra 1948 og forhistorie
A/L Samfunnshus Vest1999 Samfunnshusets historie (ved Styret)(uinnbundet)
Røa kirke 60 år, Nils Carl Aspenberg (red.)1999 Historien om Røa kirke
Ankerveien, Trygve Christensen

1995 Presentasjon av Ankerveien m.v. og turforslag

Sørkedalen med Bogstad
Tittel og forfatterUtgivelsesår og merknader
Bogstad, 2 bind, Yngvar Hauge1955/1960 Godsets historie 1649-1772 og1773-1955
Bogstad, et storgods gjennom 300 år, 2 bindCarsten Hopstock1997 Godsets historie utgitt av Bogstad Stiftelse
Parken og hagen på BogstadMadeleine von Essen og Knut Langeland2002 Temahefte utgitt av Bogstad Stiftelse ogBogstad Gårds Venneforening (uinnbundet)
Bogstad Gårds Venneforenings ÅrsskriftÅrlig Artikler om forskjellige forhold vedrørendeBogstads historie, herunder beboere(uinnbundet)
Sørkedalsvassdraget og SørkedalenTrygve Christensen1997 Fra kjerraten i Åsa til sagene ved Lysakerelva,11 turforslag
Sørkedalen – bygda i byenBeate Muri i samarbeid med Sørkedalen Historielag2012 Bygdebok for Sørkedalen, områdets historiegjennom tidene
Min Sørkedalsbok, Sigrun N. Moriggi2001 Sørkedalens historie beregnet til skolebruk(ringperm)
Folketro fra Sørkedalen, Otto Blehr1966 Utgitt av Norsk Folkeminnelag (uinnbundet)
Sørkedalshistorier – Fra den gang det var bjønn Reidar Holtvedt1945 Kildeskrift med gjenfortelling av gamle folksfortellinger fra dalen (nytt opptrykk 1978)
Sørkedalen kirke 150 år – En kirke for alle2016 Sørkedalen menighetsråd og Sørkedalenhistorielag
Sørkedalen – Kirke og skole jubilererEn komité i samarbeid m/skole-menighetsråd1965 Om kirken, skolen og generelt om dalen,herunder bl.a. om krigen, skogsdrift ogBjørnsgard
Hundre år i Sørkedølenes skisporRolf Mellem1989 Sørkedalen Idrettsforenings historie 1886-1986
På stubben

Sørkedalen Historielags blad ca. 4 ganger årligsiden 1997

«Marka» m.m.
Tittel og forfatterUtgivelsesår og merknader
(Nordmarksgodset: Se Vækerø)
Bærumsmarka, Trygve Christensen1988 Utgitt til Fossum Idrettsforenings70-årsjubileum
Bærumsmarka før og nå, Trygve Christensen1999 Ovennevnte i helt ny skikkelse
Historier fra Krokskogen, Reidar Holtvedt1985 Gjenfortelling av gamle folks fortellinger
Krokskogen på kryss og tvers, Sverre Grimstad2005 Samling av Sverre Grimstads artikler om østredel av Krokskogen, bl.a. fra bladet «Snø og Ski»
Nordmarka, Ove L. Lange1966 Nordmarka og Nordmarksgodsets historie
Historien om Nordmarka gjennom de siste 200 år Tallak Moland2006 Faghistorisk presentasjon av hendelser ogpersoner fra Nordmarka i tekst og bilder.
Nordmarksfolk – Plasser og slekter gjennom 300 år Egil Collett Aabel1985 En samlet fremstilling av Nordmarkas plasserog slekter, med glimt fra skogslivet slik det engang var.
Fra Nordmarka og Krokskogen, R. Holtvedt1972 Gjenfortelling av gamle folks fortellinger
Nordmarka – merker og mysterier, Sverre Grimstad2008 Oppfølging og videreutvikling av noe av stoffetsom sto i hans bok fra Krokskogen.
Skogfinner og Finnskoger, Trygve Christensen2002 Historien om slike, også i Nordmarka ogKrokskogen
Marka og krigen, Trygve Christensen1993 Motstandskampen i Oslomarka under 2.verdenskrig
Beretning og rapporter fra Milorg 120/ 13311(Aks 13000), Egmont NørregaardMilorg-lagets beretning i hovedsak basert pårapporter (ringperm)
Milorg-liv, Henrik Tschudi1980 Om virksomheten i 2. tropp av 13211(kopi maskinskrift)