HISTORISK VANDRING MIDTSTUEN-SMESTAD

HISTORISK VANDRING MIDTSTUEN-SMESTAD

30. april 2024 Off By ullernhistorie

Lørdag den 4. mai arrangerer historielaget vandring langs Holmenbekken fra Midtstuen via Svendstuen, Holmendammen og Helleveien til Smestad. Knut Bryn som er guide på turen, vil orientere om kulturminner underveis. Fremmøte på oversiden av Midtstuen stasjon kl. 1200.

.

.

Midtstuen er én av inngangene til Marka. Her får vi litt friluftslivshistorie. Ved Svendstuen får vi høre litt om stedets mangslungne aktivitet de siste 150 år. Rundt Holmendammen er det også mye lokalhistorie som skal formidles. Neste mål er Helleveien der Øvre Smestad gård lå inntil 1914. Turen avsluttes med litt historikk omkring Bakkekroen – der det også blir muligheter for å ta lunsjen etter turen.

.