«Med kart skal landet bygges»

«Med kart skal landet bygges»

11. februar 2022 Off By ullernhistorie

Torsdag 17. februar kl. 1830 inviterer historielaget til foredrag om kartenes historie i Røa bibliotek.

Foredragsholder er geofysiker Bjørn Harsson som har en lang karrière bak seg i Statens kartverk. Han har også en sterk interesse for historie og har gjort en omfattende innsats for Norsk Kartmuseum. Nå er han leder av Hole historielag på Ringerike.

I foredraget får vi bl.a. høre om hvordan metodene for utarbeidelse av topografiske kart har endret seg siden etableringen av kartverket i 1773 og også om hjelpemidlene som er brukt i kartleggingsarbeidet.

**************************************

Selv om det nå har skjedd en oppmyking av smittevernreglene, vil det fortsatt være en viss begrensning i antall tilhørere. Det blir derfor forhåndspåmelding til dette møtet og registrering ved ankomst.

  • Påmelding med navn og telefonnummer sendes med epost til ullernhistorie@gmail.com eller med SMS til 41418819. Du kan også ringe dette telefonnummeret.
  • Det vil også bli anledning til å registrere seg ved fremmøte hvis det er ledige sitteplasser.