Årsmøte den 9. sep. kl. 1900

Årsmøte den 9. sep. kl. 1900

29. august 2021 Off By ullernhistorie

Ullern, Røa og Bygdøy Historielag avholder sine utsatte årsmøter for 2020 og 2021 på Røa bibliotek den 9. september kl. 1900.

OBS! Av smittevernhensyn, må alle deltagere registreres. Vi vil helst at dette skjer på forhånd vha. bibliotekets netside: https://deichmanroa.hoopla.no/sales/550195525. Nettsiden spør etter hvor mange billetter du trenger. Det burde vel ha stått «sitteplasser» e.l. Det koster selvsagt ikke noe å delta.

Til behandling foreligger disse sakene:

  1. Styrets årsberetning for 2019
  2. Styrets årsberetning for 2020
  3. Revidert regnskap for 2019
  4. Revidert regnskap for 2020
  5. Fastsettelse av kontingent for 2022
  6. Valg av styre
  7. Valg av revisor
  8. Valg av valgkomité
  9. Forslag om vedtektsendringer

Etter en pause med kaffe og kaker blir det kåseri om Ankerveien ved Knut Bryn: