Foredrag om Spanskesyken

Foredrag om Spanskesyken

16. september 2020 Off By ullernhistorie

Etter 6 måneders ufrivillig pause begynner historielaget høstsesongen forsiktig med et brennaktuelt tema. Stig Asplin holder foredrag om den forrige store pandemien som rammet vårt land.

I alle år har dette voldsomme sykdomsutbruddet feilaktig blitt kalt Spanskesyken, selv om et mer korrekt navn ville vært Amerika-syken. Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde pga. dette farlige og meget smittsomme viruset. I forhold til dette er den nåværende epidemien som krusninger på vannet. Ikke nødvendigvis fordi viruset fra 1918 var så mye farligere.

Møtet skulle vært holdt 12. mars i år, en nesten historisk dato, men ble klokelig utsatt på ubestemt tid. Nå arrangeres møtet i Ullern kirke slik at avstandsrestriksjonene kan oppfylles.

Møtet er et samarbeid mellom Ullern menighet og historielaget.