Årsmøte i Villa Dobloug 12. mars er AVLYST

Årsmøte i Villa Dobloug 12. mars er AVLYST

9. mars 2020 Off By ullernhistorie

Ullern, Røa og Bygdøy Historielag skulle ha avholdt sitt årsmøte i «Villa Dobloug», torsdag 12. mars, men dette er utsatt på ubestemt tid pga. smittefaren.

Til behandling foreligger disse sakene:

  • Styrets årsberetning for 2019
  • Revidert regnskap for 2019
  • Fastsettelse av kontingent for 2021
  • Valg av medlemmer til styret for to år
  • Valg av valgkomite for ett år
  • Vedtektsendringer

Her finner du historielagets årsberetning for 2019, og her finner du gjeldende vedtekter med forslag til endringer.

I tillegg til årsmøtets forhandlinger vil det bli sosialt samvær, kaffe og kringle. Etter pausen blir det kåseri ved Knut Bryn.Etter pausen vil Knut Bryn holde kåseriet «I fokus! Ett bilde forteller fem historier»

Det er ingen direkte innkjøring fra Ullernchausséen. Kommer du med bil, må du kjøre via Jarlsborgveien til nedre del av Montebelloveien og parkere enten inne på eiendommen eller i Montebelloveien. Østgående buss 23 og 40 stopper ved Montebelloveien holdeplass. Derfra er det 4 min å gå. Kommer du med vestgående buss, må du først gå vestover til en undergang under Ullernchausséen og så tilbake igjen på riktig side. Da er det 8 min å gå.