Akers Sogneselskap – et ektefødt barn av opplysningstiden

Akers Sogneselskap – et ektefødt barn av opplysningstiden

15. januar 2020 Off By ullernhistorie

Akers Sogneselskap er tema for historielagets neste medlemsmøte.

Selskapet ble stiftet på Ullevål gård den 4. juni 1807 etter initiativ fra John Collett. Foreningen fikk navnet «Selskabet Aggers Sogns Vel» og skulle bl.a. arbeide for utvikling av jordbruk, husflid og fabrikkvesen i Aker. Selskapet spilte en viktig rolle for næringsutvikling og folkeopplysning i første del av 1800-tallet.

Foreningen, som senere har skiftet navn til Akers Sogneselskap, har gjennomgått mange endringer siden 1807. Aktiviteten og oppslutningen har bl.a. vært påvirket av hendelser som opprettelsen av Aker kommune i 1838 og sammenslåingen med Oslo kommune i 1948, men det har også vært kursendringer til andre tider. Foreningen har flere ganger vært nær å bli nedlagt, men det har alltid stått opp noen ildsjeler med de nødvendige grep for å revitalisere foreningen.

Selskapet har i dag ca. 150 medlemmer. Foreningens opprinnelige funksjoner er opphørt. I stedet arbeider man for å fremme Akerbygden og den opprinnelige bondebefolkningens betydning for Oslo bys historie og identitet. Selskapet er tilsluttet fellesrådet for historielagene og sitter blant annet i styret for Stiftelsen Oslo bymuseum. Pål Torkildsen er nå formann i Direksjonen.

Akers Sogneselskap er tema for historielagets medlemsmøte på Røa bibliotek torsdag 23. januar kl 1800. Pål Torkildsen vil fortelle om selskapets historie og om dagens virksomhet.