Peder Anker – samfunnsbygger og veibygger

Peder Anker – samfunnsbygger og veibygger

2. november 2019 Off By ullernhistorie

Peder Anker var utvilsomt en av Norges mest betydelige menn ved begynnelsen av 1800-tallet. Han eide store skog- og jordbruksområder, drev jernverk og sagbruk, var generalveiintendant i Akershus stift, eidsvollsmann og statsminister. Han har satt mange sport etter seg i historielagets virkeområde og er vel verdt et foredrag.


Onsdag den 6. november kl 1800 blir det medlemsmøte på Røa bibliotek der Rolf Rasch-Engh skal holde foredrag om Peder Anker som samfunnsbygger og veibygger.


Pga. bygningsarbeidene mellom Samfunnshuset og Vækerøveien må man bruke inngangen på østsiden av bygningen for å komme til biblioteket. Se kartet nedenfor. Fra inngangen er det én etasje opp (det finnes heis). Inngangsdøren til biblioteket stenges kl 1800. Kommer du til låst dør og ikke har adgangskort, kan du evt. ringe 4141 8819.