Nytt kulturhistorisk skilt ved Holmendammen

Nytt kulturhistorisk skilt ved Holmendammen

2. oktober 2019 Off By ullernhistorie

Historielaget har etter avtale med Bymiljøetaten satt opp et informasjonsskilt ved nordenden av Holmendammen. Skiltet forteller om den gamle ferdselsveien mellom Sørkedalen og Kristiania, og som det er bevart en stubb av akkurat der skiltet står.

Skiltet ble vist frem ved den historiske vandringen på Holmen den 22. september. Nå er skiltet kommet på plass i et permanent skiltstativ. Prosjektet er et samarbeid med Vestre Aker Historielag og har fått økonomisk støtte fra bydelen.

I høstnummeret av «Langt vest i Aker» er det en artikkel om den gamle ferdselsveien.

Clemens Saers og Knut Bryn fra Vestre Aker og Ullern, Røa og Bygdøy Historielag poserer ved det nyoppsatte skiltet. I bakgrunnen til høyre sees den gamle ferdselsveien.
Foto fra ca. 1910 over Østre Holmen gård med nordenden av Holmendammen til høyre. Den gamle ferdselsveien forbi gården synes godt pga. rekken med trær langs veien.