Vandring i uvær

Vandring i uvær

20. juni 2019 Off By ullernhistorie

Den 6. juni sto vandring på toppen av Ullernåsen på programmet. Værvarslene for denne torsdags ettermiddag kunne knapt ha vært verre. Såvel tornadoer, kraftige regnbyger og fare for flom og jordskred sto visstnok på værgudenes program. Likevel møtte 22 av historielagets mest trofaste medlemmer opp ved Joker-butikken øverst i Ostadalsveien på Røa kl 1800.


Vandringen begynner – innendørs

På grunn av en heftig regnbyge da vandringen skulle starte, begynte arrangementet inne i butikken! Knut Bryn fortalte først om Fritz Røeds skulptur «Fugleskremsel» som Olav Selvaag fikk satt opp ved innkjøringen til boligområdet nedenfor butikken. Øystein Dick ga så en oppsummering av den debatten om «tårnet» på toppen av Ullernåsen som i 2011 verserte i avisene.

Etter et kvarters tid tok til alt hell værgudene en pause og vandringen kunne fortsette utendørs.


Vandringen begynte inne i Joker-butikkens blomsteravdeling. Øystein Dick som guidet på vandringen, i T-skjorte midt i bildet.


Første stopp utendørs var midt inne i Selvaags store boligprosjekt fra midten av 1970-tallet. Knut Selmer orienterte både om dette prosjektet og annen boligbygging på Ullernåsen.


Ullerntoppen skole

Samtidig med at de første Selvaag-blokkene ble gjort ferdige for innflytting, ble det bygget en liten skole for de mange nye barnefamiliene i området. Det var nemlig slett ingen god og trygg skolevei til Huseby skole i anleggstiden. En medvirkende faktor var det nok også at Selvaags egne barnebarn bodde i området og skulle begynne på skolen. Da skolen åpnet, var det bare to klasser og to lærere på Ullerntoppen skole. Den ene var Mette Bryn, og ved neste stopp på vandringen fortalte hun om hvordan det var å drive en fådelt «grendeskole» i Oslo på 1970-tallet.


Mette Bryn forteller om hvordan det var å undervise på «grendeskolen» på Ullerntoppen da den ble åpnet i 1975.

Vandringens høydepunkt

Den historiske vandringen ble avsluttet med samling på toppen av Ullernåsen. Der fortalte Øystein Dick først om den vulkanen som Ullernåsen er en rest av, og så om bakgrunnen for betongkonstruksjonen på det høyeste punktet. Den er restene av et trigonometrisk punkt som ble satt opp i perioden 1904-1909, og som ble brukt til forbedring av kartene for Aker kommune. Øystein hadde fortjenstfullt nok laget en liten pamflett med historien til dette «tårnet» som deltakerne fikk hvert sitt eksemplar av. Pamfletten kan du laste ned her: «Toppen av Ullernåsen«