Vellykket 100 års-markering

Vellykket 100 års-markering

9. mai 2019 Off By ullernhistorie

Det var fullt hus da Reidar Martinsen fra Lilleaker forum ønsket velkommen til jubileumsarrangementet på «Stoppestedet» onsdag kveld. Han holdt selv et foredrag om Lilleakers utvikling fra landsbygd til knutepunkt og kom bl.a. med mange interessante detaljer om stasjonsbygningen på Lilleaker stasjon.

Nils Carl Aspenberg fra historielaget overtok stafettpinnen og hadde deretter et utmerket foredrag om Lilleakerbanens mangslungne historie med bl.a. bilder fra anleggsarbeidet for 100 år siden. Vi fikk også vite om de mange ruter som Lilleakerbanen har vært en del av, og at rekorden med trikk fra Ljabru til Kolsås trolig er på 32 minutter!

Transport med veteranbuss fra Lilleaker til Sporveismuséet på Majorstuen

Etter fordragene var det satt opp transport med veteranbuss til Sporveismuséet på Majorstuen. Der var det omvisning blant de mange pensjonerte trikker og trolleybusser som Lokaltrafikkhistorisk forening så fortjenstfullt holder i presentabel stand på frivillig basis. Også her nøt deltakerne godt av Nils Carl Aspenbergs omfattende kunnskap om sporveiens historie.


Nils Carl Aspenberg øste av sin viten om sporvognene på muséet. Legg merke til skistativet bakpå «gullfisken» i bakgrunnen.

Etter en snau time på Sporveismuséet gikk turen tilbake til Lilleaker der Schlägergården Café hadde lagt til rette for hyggelig samvær med god mat utover kvelden.