Historielaget har fått to æresmedlemmer

Historielaget har fått to æresmedlemmer

29. mars 2019 Off By ullernhistorie

Historielaget feiret sitt 25 års-jubileum bl.a. med å tildele æresmedlemskap til de to nestorene Øivind Rødevand og Tom Sverre Vadholm.

Jubileet ble feiret på Holmenkollen restaurant med 32 feststemte deltakere. Etter en velkomponert middag tok den nye styrelederen, Knut Bryn, ordet for å lansere en av kveldens overraskelser. Øivind Rødevand som var primus motor da foreningen ble stiftet i 1994, og som har vært styrets leder i 25 år, fikk utdelt bevis på at han er tildelt æresmedlemskap bl.a. for sin omfattende og uvurderlige innsats for foreningen.

Deretter ble æresmedlemskap nr. 2 tildelt Tom Sverre Vadholm for hans fremragende arbeid som lokalhistoriker, formidler og organisasjonsbygger.