Utflukt til Hadeland og Ringerike

Utflukt til Hadeland og Ringerike

28. august 2022 Off By ullernhistorie

Lørdag den 3. september blir det utflukt til Hadeland og Ringerike med flere spennende stopp underveis.

Første stopp på turen er Hakadals Verk som på flere måter har spilt en rolle også i vår historie. Verket var nemlig eid av Peder Anker på Bogstad og eies nå av Løvenskiold-familien. Vi er så heldige å få Marit Aabel som guide på stedet. Hun har nå egentlig pensjonert seg som guide, men har gjort et unntak for oss. Vi får orientering om verkets historie og om bygninger og anlegg på stedet.

Hakadals Verk

Fra Hakadal kjører vi til Gran der vi denne gangen legger hovedvekten på det litt mystiske «Steinhuset» som ligger ved Gran prestegård. Huset ble bygget tidlig på 1200-tallet, og er det eneste av sitt slag i Norge. Det har vært mange og lange diskusjoner om hva den opprinnelige funksjonen var, og vi får oppdatert kunnskap om hva de beste teoriene går ut på. Vi tar også en rask kikk på de berømte søsterkirkene på Granavollen.

Langhuset i Veien kulturminnepark

Etter besøket på Gran drar vi videre til Veien kulturminnepark utenfor Hønefoss. På og rundt gården Veien er det gjort svært mange oldtidsfunn, og man har funnet merker etter mange store bygninger. Ett av husene er rekonstruert på grunnlag av funn på stedet og den beste kunnskap man i dag har om trekonstrusjonene på den aktuelle tiden. Vi får omvisning i langhuset og får høre mer om hva man har gjort av funn i området.

På veien hjem vil vi ta kortere stopp ved Norderhov prestegård og Halvdan-haugen på Steinsletta.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Vil du være med på turen, så send epost til ullernhistorie.no eller ring/SMS til Knut Bryn, tlf. 4141 8819.

Deltageravgift: Kr 300 for medlemmer og 450 kr for ikke-medlemmer

Avreise: Kl. 0900 fra Lilleaker (utenfor COOP Prix) og Røa kl. 0910 (bussholdeplassen ved Røa Torg).