Historielaget har fått ny styreleder

Historielaget har fått ny styreleder

28. mars 2019 Off By ullernhistorie

Etter 25 år som leder av Ullern, Røa og Bygdøy historielag fikk Øivind Rødevand avløsning på Årsmøtet den 14. mars. Den nye lederen, Knut Bryn, er 71 år gammel og har vært styremedlem i to år. Han er vokst opp på Vestre Holmen og er bl.a. kjent for sine populære «byvandringer» i Holmen-strøket.

Den nye lederen har mastergrad i historie og organisasjonserfaring både fra Fortidsminneforeningen og Slekt og Data. Dette kan sikkert komme godt med i hans nye verv. Medlemsbladet «Langt vest i Aker» vil komme med bredere presentasjon.