Årsmøte i Villa Dobloug 14. mars

Årsmøte i Villa Dobloug 14. mars

7. mars 2019 Off By ullernhistorie

Historielagets årsmøte holdes i «Villa Dobloug», Montebelloveien 11, den 14. mars kl. 1900. Her finner du årsberetningen for 2018.

I tillegg til den formelle delen av møtet, blir det omvisning i villaen – en stor nybarokk bygning fra 1920/21, og foredrag av Tom Sverre Vadholm: «Var dette området, med Huseby, hov og smed, Osloherads sentrum før Oslo?»

Servering: Kaffe og kaker.