Medlemskap

Medlemskap

Ja, jeg vil bli medlem av historielaget!

Ullern, Røa og Bygdøy Historielag, lokalhistorisk forening for gamle Ullern sogn i Aker, arrangerer

lokalhistoriske foredrag, ekskursjoner og utflukter.

 

I tillegg gir laget ut et medlemsblad som kommer tre ganger i året og en biennal (to-årig) årbok.

Også de er stappfulle av lokalhistorie. Flere medlemmer forsker også litt i gamle kilder for å finne

ut mer om områdets historie, alt fra oldtiden til siste verdenskrig.

 

Du kan bli medlem ved å betale inn kr. 300,- til konto nr. 7039 05 05815 og registrere deg på neste side.

Innbetaling nå gjelder som kontingent for 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkomstgave

Alle som melder seg inn i historielaget får en av de

siste årbøkene (normalt siste) som en velkomstgave.