Bøker til salgs

Bøker til salgs

Fra bygd til by 2

Ullern - Røa

og landet omkring

kr. 250,-

Fra bygd til by 3

Varghyl fra

Mærradalen

kr. 250,-

Fra bygd til by 4

Rundt

Smedstaddammene

og Ullernåsen

kr. 250,-

Fra bygd til by 6

Fra Lilleaker til Montebello

kr. 280,-

Fra bygd til by 5

Skøyen i sentrum

kr. 280,-

Fra bygd til by 7

Minner fra

Røa og Ullern

kr. 280,-

Fra bygd til by 8

Mellom Bogstadvannet

og Bygdøy

kr. 300,-

Fra bygd til by 9

Rundt omkring på

Ullern og Røa

kr. 300,-

Fra bygd til by 10

Året 1814 og andre

fortellinger fra Aker

kr. 300,-

Fra Bogstad til fjorden

Historiebok for barn og voksne om livet langs Vækerøveien og Lysakerelva

kr. 250,-

Fra bygd til by 11

Gamle dager

i gata vår

kr. 300,-

Røa mot år 2000

kr. 300,-

Vestre Aker bydel

Røa, Vinderen og Holmenkollen i bilder

kr. 395,-

Bøkene kan bestilles ved E-post til tosaro@frisurf.no

eller ved brev til

Ullern, Røa og Bygdøy Historielag, Postboks 7 Øvre Ullern, 0311 Oslo

og å innbetale det aktuelle beløp til historielagets

bankkontonr. 7039 05 05815.

Bøkene kan så etter avtale hentes hos Øivind Rødevand,

Veslekroken 1 C på Ullern, telefon 22 50 87 54.

Bøkene selges også i bokhandelen, i et hvert fall i Røa Bokhandel.