Bibliografi

BIBLIOGRAFISK OVERSIKT OVER LITTERATUR

VEDRØRENDE OMRÅDET TIL

TIDLIGERE ULLERN KOMMUNALE SOGN I AKER

(Bygdøy, Ullern, Røa og Sørkedalen)

Oppdager du at det mangler noe litteratur, vennligst gi oss beskjed med opplysninger om boken/heftet.

Litteratur om større områder hvor også Ullern beskrives

Tittel og forfatter

Utgivelsesår og merknader

Akers Historie, Edv. Bull

1918 Generell historie om Aker fra de eldste tider

Aker 1837-1937, 5 bind, Aker kommune

1940 Kommunens historie fra

formannskapsloven 1837

Aker 1937-1947, Oslo kommune

1958 Supplementsbind til foranstående

Oslo bys historie Bind 5, Edgeir Benum

1994 Om byråkratienes by fra 1948 til våre dager

Oslo byleksikon, Knut Are Tvedt (red.)

2000 Ny og øket utgave av Aksel Arstals og

Carl Justs bok. Første utgave fra 1938

(da ikke omfattende Aker)

De er døde - men lever i Oslo, Arild Svensgam

1993 Omtale av personer i veinavnene (uinnbundet)

Akers Sparebank 1844-1944, Johan Schreiner

1943 Om Akers Sparebanks stiftelse og

virksomhet gjennom 100 år

I støtet, Finn Erhard Johannessen

1992 Oslo Energi gjennom 100 år

(også om Aker E.verk)

Under byens gater, Tor Are Johansen

2001 Oslos vann- og avløpshistorie

(også Aker Vannverk)

Oslotelefonen 1880-1985, Evert Bestorp

1990

Sporveier i Oslo gjennom 100 år, Kåre Fasting

1975 100 års beretning om bytrikken og

forstadsbanene

Oslotrikken i nærbilde, Anne Vines (red.)

1994 Popularisert billedbok på norsk, engelsk og

tysk

Die Strassen- und Vorortbahnen in Oslo,

Nils Carl Aspenberg

1994 Historisk oversikt på tysk over bytrikken og

forstadsbanene fra hestesporvei til T-bane

(uinnbundet)

Neste stopp Makrellbekken, Nils Carl Aspenberg

1995 Historien om Røabanen

Oslos kirker i gammel og ny tid, M. C. Kirkebøe

1956 Historikk om de enkelte kirker og kapeller

En bok om Aker, O. M. Borrebækken Overn

1929 Oslo

Akersgårder, Henning Sollied

1947 Utførlig beskrivelse over hovedbølenes

eierrekker

Akergårder i Oslo, Finn Holden

2003 Popularisert om livet i Akerbygda gjennom

tidene

Den gamle bygningskulturen i Aker, Komitéen for bevaring av de gamle Akergårder

1955 Innberetning fra komitéen

Arkitektur i Oslo, Ole Daniel Bruun

1999 "En veiviser til byens bygningsmiljø"

(også Aker)

Gamle Aker 1861-1961 – Menigheten med den gamle kirken

1961 Utgitt v/Gamle Aker menighets 100 års

jubileum, (hovedsakelig om den etter at den

kom inn i Christiania)

Gamle Aker kirke – Festskrift ved kirkens 900-års jubileum, Sverre Skjelsbæk (red.)

1980 Utgitt av Gamle Aker menighet

Akers Sogneselskab, Anders Daae

1907 Festskrift i anledning av 100-årsjubileet

(uinnbundet)

Akers Sogneselskap 1907-1982, Thor Frette

1982 Tillegg til ovennevnte (stensilert)

Akers Høire 1884-1948, Sverre Brevig

1959 Om Aker Grundlovsforeninger, senere

Aker Høire

Vestre Aker Kirke 1855-1955, redaksjon: Gjesdahl, Hauge, Skallerud, Erichsen

1955 Utgitt av nevnte redaksjonskomité

Gårder i Vestre Aker - et streiftog,

Else Marie Mustad Astrup

2001 En "gårdsmønstring" av gårdene mellom

Lysaker-elven og Akerselven

(ikke Sørkedalen og Maridalen)

Løvenskiold-Vækerø – En familiebedrift gjennom 355 år, Gunnar Jerman

2004 Presentasjon av bedriften, innbefattet historie

om Nordmarksgodset, Bogstad og Vækerø fra

1649

Torger Erichsen Sollerud og hans efterkommere 1697-1934, John Torgersen

1934 Slektshistorie som omfatter bl.a. Sollerud, Riis,

Voksen, Hoff, Blindern og Øverland.

På gamle veier og nye stier i Oslomarka,

H. O. Christophersen

1957 Artikler fra Marka, Sørkedalen, Røa m.m.,

herunder om husmannsplasser i Hovseter/

Voksen-området

Pilgrimsleden fra Oslo til Nidaros - Første etappe fra Oslo til Bærum, Leidulf Mydland

1997 En veiviser for leden gjennom Oslo, og kultur-

minner langs den (Byantikvaren i Oslo)

Litteratur om hele eller større deler av området

Tittel og forfatter

Utgivelsesår og merknader

Når bygd blir by, Øivind Rødevand (red.)

1995 Ullern historielags skrifter i serien

"Fra bygd til by" nr. 1

Ullern - Røa og landet omkring,

Øivind Rødevand (red.)

1997 Ullern historielags skrifter i serien

"Fra bygd til by" nr. 2

Varghyl fra Mærradalen, Øyvind Rødevand (red.)

2000 Ullern historielags skrifter i serien

"Fra bygd til by" nr. 3

Rundt Smestaddammene og Ullernåsen,

Øivind Rødevand (red.)

2002 Ullern historielags skrifter i serien

"Fra bygd til by" nr. 4

Skøyen i sentrum, Øivind Rødevand (red.)

2004 Ullern historielags skrifter i serien

"Fra bygd til by" nr. 5

Fra Lilleaker til Montebello, Øivind Rødevand (red.)

2006 Ullern historielags skrifter i serien

"Fra bygd til by" nr. 6

Minner fra Røa og Ullern, Øivind Rødevand (red.)

2008 Ullern historielags skrifter i serien

"Fra bygd til by" nr. 7

Mellom Bogstadvannet og Bygdøy,

Øivind Rødevand (red.)

2010 Ullern historielags skrifter i serien

"Fra bygd til by" nr. 8

Rundt omkring på Ullern og Røa,

Øivind Rødevand (red.)

2012 Ullern historielags skrifter i serien

"Fra bygd til by" nr. 9

Året 1814 og andre fortellinger fra Aker,

Øivind Rødevand (red.)

2014 Ullern historielags skrifter i serien

"Fra bygd til by" nr. 10

Gamle dager i gata vår og andre fortellinger fra Aker

Øivind Rødevand (red.)

2016 Ullern historielags skrifter i serien

"Fra bygd til by" nr. 11

Langt vest i Aker, Øivind Rødevand (red.)

Ullern Historielags blad 3 ganger årlig siden

høst 1997, 4 ganger årlig siden 2017.

Fra Bogstad til fjorden, Elin Breireim,

Ingrid Røstad Harto og Cathrine Ulland

2005 Lokalhistorie om området fra Bogstad til

Bestum

Turbok for Ullern, Øivind Rødevand

1999 Turforslag med beskrivelser i Ullern bydel

Ullern-Posten 25 år 1942 1967,

Tom S. Vadholm (red.)

1967 1. Ullern KFUM Speidergruppes 25 års

beretning (uinnbundet)

Ullern Skiklubb, 25-årsberetning 1909-1934, Redaksjon: Otto C. Olsen, Th. Ottersen, Jacob Vaage

1934 Trykket i S.& Jul.Sørensen boktrykkeri A/S,Oslo

Ullern Idrettsforening 100 år,

Red: Morten W. Krogstad

2010 100 års beretning for Ullern Idrettsforening

(med forgjengere)

Oslo Kvinnelige Roklubb 20 år

1949 20 års beretning for Oslo Kvinnelige Roklubb

Oslo Kvinnelige Roklubb 1928-1979 50 år

Red: Ellen M. Hansen m.fl.

1979 50 års beretning for Oslo Kvinnelige Roklubb

Oslo Kvinnelige Roklubb 75 år

Red: Ellen M. Hansen, Aimée Dethloff m.fl.

2000 75 års beretning for Oslo Kvinnelige Roklubb

Oslo Kajakklubb 75 år

Red: Nils Are Øritsland og Sirikit Lockert

2006 75 års beretning for Oslo Kajakklubb

Ready fra A til Å -1907-1997, Rolf Bjørnskau

1997 100 års beretning for Ready Idrettsforening

Bygdøy

Tittel og forfatter

Utgivelsesår og merknader

Historien om Bygdøy, Finn Holden

2016

Bygdø nu og i gammel tid,

Henning Klouman (red.)

1927 Artikler om Bygdøy utgitt av Selskabet for

Bygdø Vel i anledning 55 års jubileet

(uinnbundet)

Fra Ladegaardsøen til Bygdøy,

Erling Mørch Hansson (red.)

1947 Artikler om Bygdøy, dels fra forrige hefte, utgitt

av Bygdø Vel i anledning 75 års jubileet

(uinnbundet)

De hundre år, Bygdø Vel

1972 Festskrift med nye artikler om Bygdøy

(uinnbundet)

Byminner nr. 2/3-1994: Bygdøy - Drømmen om Arkadia, Jorunn Sandstøl (red.)

1994 Utgave av Oslo Bymuseums skrift Byminner

med artikler om liv og kulturhistorie fra Bygdøy

(uinnbundet)

Forlystelser på Bygdøy, Herman Berthelsen

2016 Kulturhistorisk rundreise på Bygdøy siste

150 år

Registrering av natur- og kulturverdier på deler av Bygdøy, Kim Hartvig (red.)

2004 Skisse til verneplan for deler av Bygdøy

Vikinger og Skrællinger paa Bygdø, Henrik Angell ("Leiv Hugleikson Litle")

1908 Gutteroman fra Bygdø

Et halvt århundre, Reidar Kjellberg

1945 Norsk Folkemuseum 1894 - 1944 (uinnbundet)

Bygdøy kongsgård, Arno Berg

1952 Kongsgårdens historie fra Haakon V

til Haakon VII

Beretning om Bygdø Kongsgaard med Tillæg, Christian Holst

Mellom 1846 og 1890 flere Beretninger

udgivne af Bestyreren Kammerherre Holst

Oscarshall, Gunnar Hjelde

1978 Om lystslottet på Bygdøy oppført av

kong Oscar I

Oscarshall, Nina E. Høye

2009 Også om lystslottet på Bygdøy

50 år 1925-'75: 1. Bygdø Speidergruppe

Gunnar Chr. Poulsen

1975 1. Bygdø Speiderguppes 50 års beretning

(uinnbundet)

Skøyen, Smestad, Hoff og Søndre Huseby

Tittel og forfatter

Utgivelsesår og merknader

Vest i Aker, Rolf Rasch-Engh

1975 Områdets historie (Smestad skoles venner)

(uinnbundet)

Skøienboken, 2 bind, August A. Butenschøn

1984(I)/1978(II) Historien om Søndre Skøyen

(Mellom, Øvre og Nedre) og familien

Butenschøn Andresen

A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri, Kåre Fasting

1958 Bedriftens forhistorie og historikk 1908-1958

NEBB i vekst 1908-1983, Tore Halvorsen

1983 75 års beretning om bedriften

Fra plogjern til elektronikk –

NEBB Verkstedsklubb 75 år, Erland Mikkelsen

1983 75 års jubileet for Jern- og Metallklubben på

NEBB

Boken om Thune, Yngvar Hauge

1965 Bedriftens historie 1816-1965

Tennis gjennom 80 år, Dick Bjurstedt

1980 Oslo Tennisklubb 1900-1980

Smestad gård, Gunvor Blom

1974 Gårdens historie (uinnbundet)

Smestad skole 50 år, Dag Christensen (red.)

1987 Skolens historie 1938-1988

Njård 1924-1974, Reidar Haanes

1974 Idrettsforeningen Njårds forhistorie og historie

"Statsborgeren" og Peder Soelvold,

Wilhelm Støren Munthe

1907 Om den "beryktede" Peder Soelvold,

huslæreren på Hoff, sekretær i Akers

Sogneselskab og redaktør

Husebyar, Asgaut Steinnes

1955 En teori om Husebygårder og Ull-gårder

i Norden

De gode, gamle dager, Henrik Haugstøl

1943 Noveller, bl.a. en om Ulvenatten på Husebye

Munch i Oslo, Frank Høifødt

2002 Rikt illustrert bok, omfatter også Munch på

Ekely

Tirilil Tove, Ingrid Kittelsen Treider

1967 Minner om Th. Kittelsen og hans hjem, eget

kapittel om "På Huseby på Skøyen".

Holmenkollbakken – Fra Iversløkken via Huseby til Holmenkollen, Jacob Vaage

1959 Omfatter også Husebyrennene og

Kastellbakken

Husebyåsen, K. Broch, E. Solheim, S. Sveen

1998 Områdets historie utgitt av Husebyåsen Vel

(uinnbundet)

Ullern skole 1900-1975, Jakob Vaage

1975 Fra Bestum Middelskole til Ullern Gymnas

Ullern skole 100 år, Øivind Rødevand

2001 Skolens historie med særlig vekt på de siste

25 år

Ullern gårdsområde, Abbediengen og Bestum med Vækerø

Tittel og forfatter

Utgivelsesår og merknader

Bestum Idrettsforening 50 år, 1914-1964

Odd Winger (red.)

1964 B.I.F.s 50 års beretning

2. Bestum 50 år, 1932-1982

Redaksjon: Chr. Dons, Øivind Ekne, Petter Krosby

1982 2. Bestum speidergruppes 50 års beretning

Slekten Løvenskiold gjennom 300 år i Norge,

Herman L og Axel Løvenskiold

1974 Stor slektsbok fra og med da stamfaren

Herman Leopoldus giftet seg i Christiania

i 1674

Ullern Gårds Historie, Axel Løvenskiold

1959 Gårdens historie med vekt på forfatterens

egne minner

Ullernåsen, Ingeborg Flood og S. M. Halbo

1962 Utgitt av Ullernåsen vel ved dets 25 års

jubileum

Minner fra våre besteforeldres dager,

major H. Chr. Hassel

1948 Spredte trekk fra grosserer H. Chr. og fru

Juliane Hassels liv, hvorav ca 40 sider fra

Gimle (Holgerslyst)

Ullern kirke 50 år, Chr. Dons (red.)

1953 Festskrift om kirkens historie utgitt av

Ullern Menighetsråd (uinnbundet)

 

Fra Landsted til kirkested

Sigrunn Berdal, Elisabeth Hove og Berit H. Sivesind

2002 Beskrivelse av Ullern kirke og menighet

gjennom 100 år, samt noe forhistorie

(Holgerslyst / Gimle)

Bestum skole 50 år, Halvorsen, Skavang, Vinje

1971 Skolens historie 1921-1971

Bestum skole Jubileumsbok 1921-2001

2001 Skolens historie 1921-2001

Bestum skole 90 år

Intervjuer, samt bilder fra skoleåret 2010-2011

Bestum, K. Quale Undseth (red.)

1948 Distriktets historie utgitt i anledning Bestum

Vels 50 års jubileum, faksimileutgave

Bestum Stasmusikk 1991

Løvenskiold-Vækerø – En familiebedrift gjennom

355 år, Gunnar Jerman

2004 En beretning om bedriften fra Nordmarks- og

Sørkedalsgodsets opprettelse

(Vækerø er også omtalt i bøkene om Bogstad)

Sollerud og Øraker med Lilleaker, samt Lysakerelva

Tittel og forfatter

Utgivelsesår og merknader

Sollerud Vel gjennom 25 år med Sollerud gårds historie, Adam Pettersson og A. Eriksen

1946 Historien om Sollerud gård og Sollerud Vel

Torger Erichsen Sollerud og hans efterkommere 1697-1934, John Torgersen

1934 Slektshistorie som omfatter bl.a. Sollerud, Riis,

Voksen, Hoff, Blindern og Øverland.

Lysaker – en del av Bærum, Rasch-Eng m.fl.

1988 Også om Solleruds historie

St. Hallvard, 17. Årg. 5. hefte – Lysaker-hefte

Arno Berg

1939 Lysaker (medregnet Sollerud) i 1700-årene

i sin alminnelighet og Faabro Spikerverk i

særdeleshet

Norsk Sprængstofindustri A/S

1965 Utg. v/100-års jubileet for Nitroglyserin

Compagniet

Tidsbilder fra Lilleaker, Harald Utter

2013 Industrihistorie langs nedre del av

Lysakerelven gjennom 500 år

Boken om CC Vest, Harald Utter

2014 Utviklingen av kjøpesenteret CC Vest i de

første 25 år

Fragmenter av Lilleaker gårds historie

Erling Botolfsen

1971 Om Lilleaker gårds historie

Lek, lykke og litt til – Barndomsminner fra Lilleaker Harry Rensvold

2001 Rensvold vokste opp i Mustads "Midtgården"

(Lilleakervn. 22) sønn av fabr.arb. Erl. Rensvold

og Inga

Lilleaker skole 1882-1982 Lilleaker-Bestum

Jakob Vaage

1982 Skolens historie 1882-1982

Bilder fra Lilleaker, I. Røstad, L. Stuestøl

1982 Fotominner (og noe tekst) fra skolen og

elevene

Arbeidermiljøet og fagforeninger,

Lysaker/Lilleaker 1895-1915, Jan Messel

1993 Hovedoppgave i historie ved Universitetet i

Oslo

Når nærkamp nytter, om Grønt Lilleaker

1999 Om aksjonskomitéen og litt om

arbeiderboligene (uinnbundet)

Bankbyen 50 år, Bankbyggenes Vel Bjørnsletta

2002 Jubileumsskrift 1952-2002 (uinnbundet)

Lysakerelven, Eivind Heide

1983 Lokalhistorie fra Ullern, Bestum, Lilleaker,

Lysaker

Naturens nectar, Sigurd Senje

1982 En historisk vandring langs Lysakerelva

St.Hallvard 1939 nr. 5

1939 Lysaker-hefte (utgitt av Oslo Byes Vel)

(uinnbundet)

Røa, Nordre Huseby, Holmen, Hovseter og Voksen

Tittel og forfatter

Utgivelsesår og merknader

Røa mot år 2000, Øivind Rødevand (red.)

1999 Røa bydels områdes historie

På byens terskel, H. O. Christophersen

1982 Distriktets historie til elevene ved Voksen skole

Røa, Voksen, Huseby, Hovseter, Holmen gjennom tidene, Eivind Heide

1980 Bydel 36s områdes historie (uinnbundet)

Røa-boken, Røa Vel gjennom 50 år

Sverre Kildahl (red.)

1965 Røas og Røa Vels historie 1915-1965

Rundt omkring på Røa, Nils Carl Aspenberg

2016 Røa Vel 100 år, gjennomgang av vellets historie

Gruppe-gnist 1936 1. Røa 60 år 1996

Fredrik Schiørn (Jensen) (red.)

1996 1. Røa Speidergruppes 60 års beretning

(uinnbundet)

H. M. Kongens garde gjennom 100 år,

A. J. T. Pettersson

1957 H. M. Kongens gardes forhistorie og historie

Huseby skole 1861-1961

1961 Jubileumsskrift Huseby skole og omegn

siste 100 år

Husebygrenda 50 år, Per G. Norseng (red.)

1998 Boligområdets historie fra 1948 og forhistorie

A/L Samfunnshus Vest

1999 Samfunnshusets historie (ved Styret)

(uinnbundet)

Røa kirke 60 år, Nils Carl Aspenberg (red.)

1999 Historien om Røa kirke

Ankerveien, Trygve Christensen

1995 Presentasjon av Ankerveien m.v. og turforslag

Sørkedalen med Bogstad

Tittel og forfatter

Utgivelsesår og merknader

Bogstad, 2 bind, Yngvar Hauge

1955/1960 Godsets historie 1649-1772 og

1773-1955

Bogstad, et storgods gjennom 300 år, 2 bind

Carsten Hopstock

1997 Godsets historie utgitt av Bogstad Stiftelse

Parken og hagen på Bogstad

Madeleine von Essen og Knut Langeland

2002 Temahefte utgitt av Bogstad Stiftelse og

Bogstad Gårds Venneforening (uinnbundet)

Bogstad Gårds Venneforenings Årsskrift

Årlig Artikler om forskjellige forhold vedrørende

Bogstads historie, herunder beboere

(uinnbundet)

Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen

Trygve Christensen

1997 Fra kjerraten i Åsa til sagene ved Lysakerelva,

11 turforslag

Sørkedalen – bygda i byen

Beate Muri i samarbeid med Sørkedalen Historielag

2012 Bygdebok for Sørkedalen, områdets historie

gjennom tidene

Min Sørkedalsbok, Sigrun N. Moriggi

2001 Sørkedalens historie beregnet til skolebruk

(ringperm)

Folketro fra Sørkedalen, Otto Blehr

1966 Utgitt av Norsk Folkeminnelag (uinnbundet)

Sørkedalshistorier - Fra den gang det var bjønn Reidar Holtvedt

1945 Kildeskrift med gjenfortelling av gamle folks

fortellinger fra dalen (nytt opptrykk 1978)

Sørkedalen kirke 150 år - En kirke for alle

2016 Sørkedalen menighetsråd og Sørkedalen

historielag

Sørkedalen - Kirke og skole jubilerer

En komité i samarbeid m/skole-menighetsråd

1965 Om kirken, skolen og generelt om dalen,

herunder bl.a. om krigen, skogsdrift og

Bjørnsgard

Hundre år i Sørkedølenes skispor

Rolf Mellem

1989 Sørkedalen Idrettsforenings historie 1886-1986

På stubben

Sørkedalen Historielags blad ca. 4 ganger årlig

siden 1997

"Marka" m.m.

Tittel og forfatter

Utgivelsesår og merknader

(Nordmarksgodset: Se Vækerø)

 

Bærumsmarka, Trygve Christensen

1988 Utgitt til Fossum Idrettsforenings

70-årsjubileum

Bærumsmarka før og nå, Trygve Christensen

1999 Ovennevnte i helt ny skikkelse

Historier fra Krokskogen, Reidar Holtvedt

1985 Gjenfortelling av gamle folks fortellinger

Krokskogen på kryss og tvers, Sverre Grimstad

2005 Samling av Sverre Grimstads artikler om østre

del av Krokskogen, bl.a. fra bladet "Snø og Ski"

Nordmarka, Ove L. Lange

1966 Nordmarka og Nordmarksgodsets historie

Historien om Nordmarka gjennom de siste 200 år Tallak Moland

2006 Faghistorisk presentasjon av hendelser og

personer fra Nordmarka i tekst og bilder.

Nordmarksfolk – Plasser og slekter gjennom 300 år Egil Collett Aabel

1985 En samlet fremstilling av Nordmarkas plasser

og slekter, med glimt fra skogslivet slik det en

gang var.

Fra Nordmarka og Krokskogen, R. Holtvedt

1972 Gjenfortelling av gamle folks fortellinger

Nordmarka – merker og mysterier, Sverre Grimstad

2008 Oppfølging og videreutvikling av noe av stoffet

som sto i hans bok fra Krokskogen.

Skogfinner og Finnskoger, Trygve Christensen

2002 Historien om slike, også i Nordmarka og

Krokskogen

Marka og krigen, Trygve Christensen

1993 Motstandskampen i Oslomarka under 2.

verdenskrig

Beretning og rapporter fra Milorg 120/ 13311

(Aks 13000), Egmont Nørregaard

Milorg-lagets beretning i hovedsak basert på

rapporter (ringperm)

Milorg-liv, Henrik Tschudi

1980 Om virksomheten i 2. tropp av 13211

(kopi maskinskrift)